scanner icon

Waarom en welke gegevens verzamelt Hoenderdaal Fasteners van mij

Hoenderdaal Fasteners hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en zal daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met deze persoonsgegevens en de bescherming hiervan. Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid om producten te bestellen en een account aan te maken;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en overige documentatie;
 • om contact op te nemen voor het afleveren van producten;
 • informatieverschaffing over onze producten en diensten.

Wij zullen enkel en alleen uw persoonsgegevens verwerken indien u hier nadrukkelijk toestemming voor verleent. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Als u onze producten of services gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe verzamelt Hoenderdaal Fasteners mijn gegevens?

We verzamelen informatie op drie manieren: wanneer u ons informatie verstrekt, automatisch wanneer u onze website of producten gebruikt en wanneer we deze van derden ontvangen. Veel gegevens worden automatisch verzameld via het gebruik van cookies.

Wat verzamelt Hoenderdaal Fasteners waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Welke informatie verzamelen wij van u?

 • aanspreektitel, voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres van bezoeker;
 • bedrijfsnaam;
 • BTW-nummer en KVK-nummer;
 • eventuele andere relevante info.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we automatisch wanneer u onze website of onze producten gebruikt. Hiertoe kunnen sommige of alle van de volgende typen informatie en bronnen behoren:

 • uw IP-adres;
 • klantgegevens;
 • Google Analytics

Deelt Hoenderdaal Fasteners mijn gegevens?

Of en hoe we gegevens delen, is afhankelijk van het feit of het persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens betreft. Hoenderdaal Fasteners mag niet-persoonlijke gegevens delen met derden en mag samengevoegde of anonieme gegevens openbaar maken. Uw persoonlijke gegevens verkopen of verhuren wij niet aan derden. We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens delen met:

 • bepaalde wederverkopers, distributeurs en andere partners van Hoenderdaal Fasteners, die services uit onze naam leveren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals NAW-gegevens, delen met distributeurs en andere partners, zodat deze namens ons contact met u kunnen opnemen over producten, diensten of aanbiedingen die volgens ons van belang zijn voor u en uw onderneming of om te voldoen aan eventuele voorwaarden met Hoenderdaal Fasteners.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • wanneer dat nodig is om het product of de service te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals met de maatschappij die uw producten levert;
 • wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
 • wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van Hoenderdaal Fasteners te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en services;
 • wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van Hoenderdaal Fasteners of van haar klanten of werknemers te beschermen;
 • wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacybeleid. Alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn, of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen van bepaalde gegevens door ons of door derden, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door dit aan te geven via info@hoenderdaal-fasteners.nl.

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, bulletins of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe volgt u het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief. NB: onze e-mails kunnen belangrijke of nuttige informatie over onze producten bevatten, inclusief informatie over uw klantnummer of de status van uw bestellingen of accounts.

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om Hoenderdaal Fasteners. en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

 • we houden ons te allen tijde aan dit privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
 • we beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
 • we hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Welke wijzigingen heeft Hoenderdaal Fasteners onlangs aangebracht?

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. We bewaren ook vorige versies van dit privacybeleid in ons archief zodat u deze kunt inzien.

Hoe kan ik contact opnemen met Hoenderdaal Fasteners?

Als u vragen hebt over dit beleid, of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar: info@hoenderdaal-fasteners.nl. U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:

Hoenderdaal Fasteners
Wageningselaan 18
3903 LA Veenendaal