custom icon
Voor 10:00 uur besteld morgen in huis
custom icon
Meer dan 10.000 producten uit voorraad leverbaar
custom icon
Uw partner in bevestigingstechniek

INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN VAN DUURZAME SCHROEVEN

Sinds de vorige eeuw hanteren we in onze Westerse Wereld een economisch systeem dat gericht is op continue voortdurende groei. Onze welvaart hangt daar inmiddels vanaf. Om dit systeem in stand te houden moeten producten in steeds grotere hoeveelheden geconsumeerd worden. Wij hebben op deze manier met z’n allen van onze producten eigenlijk een ‘probleem’ gemaakt. Want waar blijven al deze spullen? De technische levensduur van producten wordt steeds vaker kunstmatig verkort, door zogenaamde innovatie ‘verouderen’ ze in hoog tempo, en door steeds wisselende modetrends wordt er elk seizoen iets nieuws aangeschaft. Dit systeem kunnen we niet repareren met kleine verbeteringen, maar we zullen onze economie hiervoor fundamenteel anders moeten organiseren. Wij zijn wij als bedrijf niet in staat om een economie fundamenteel anders in te richten. Maar een beter milieu begint wel bij jezelf! Daarom is ons beleid bij Hoenderdaal Fasteners erop gericht om bij te dragen aan de oplossing en niet aan het probleem. Stap voor stap, met nuchter verstand en met een praktische ondernemersaanpak.

 

 

Bezit maakt schuld

Om tot duurzaam gebruik van producten te komen zal iedereen in de keten - consumenten, producenten, groothandelaren, importeurs en ook overheden -  moeten realiseren dat ‘het eigendom’ verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We krijgen als ‘gebruikers’ steeds meer zaken of producten in ons bezit waarvoor wij op lange termijn geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Als een kledingstuk, een telefoon, een auto of zelfs ons huis niet meer aan onze wensen of eisen voldoet gooien we het weg of schuiven we het ‘probleem’ door aan een volgende bezitter. We nemen op deze manier geen verantwoordelijkheid over het product van begin tot einde. Wij kunnen in het huidige systeem als gebruiker alleen geen zorg dragen voor het hergebruik van alle grondstoffen en materialen die in een product verwerkt zitten. We kunnen vaak niet eens weten om welke grondstoffen en materialen het gaat, of wat daar de kenmerken van zijn. Intussen zitten we met een steeds groter wordt probleem:

 

 • we delven grondstoffen
  • maken daar goederen van
   • die goederen worden gebruikt of verbruikt
    • vervolgens weggegooid: afval
     • einde verhaal -> probleem


Onderdeel zijn van de oplossing

De gehele keten draagt bij aan bovenstaand systeem: ontwerpers, bouwers, producenten, investeerders en consumenten. Dat betekent ook dat de consequentie van consumptie binnen dit systeem vrijwel altijd hetzelfde is: het leidt tot afval.

Wij streven ernaar om, in de rol van ontwerper en producent in de keten van bevestigingsmaterialen, duurzame oplossingen te bedenken in dit steeds groter wordende probleem. Wij spelen met onze bevestigingsmiddelen een rol in tal van andere producten en ketens. Een schroefje is misschien maar een klein product, maar in een bouwwerk een onderdeel van essentieel belang. We zijn op deze manier onderdeel van een probleem… of van een oplossing! Wij geloven dat onze producten positief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst en wij willen graag onderdeel zijn van deze oplossing!

 

Think global, act local

Wij zijn als ontwikkelaar, importeur en groothandel een deel van de totale keten in een economisch systeem. Maar in de rol die wij bekleden zijn we wel een belangrijke regisseur van de gehele keten. Wij hebben als bedrijf het huidige economische systeem behoefte aan groei. We als commercieel bedrijf een goed rendement op ons geïnvesteerde kapitaal te krijgen om daarmee de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen in een steeds sneller veranderende wereld.

Om op een verantwoordelijk manier duurzaam te ondernemen als bevestigingsmaterialen-toeleverancier proberen we het mes aan twee kanten te snijden; duurzaam & rendabel. Duurzaam moet niet ophouden bij de eerste vier letters, maar onze homogene handelsproducten moeten wel concurrentieel geprijsd kunnen blijven voor onze klanten.
 

Een betere toekomst
De afgelopen jaren zijn is veel nieuwe regelgeving bijgekomen om duurzaamheid te stimuleren vanuit de Nederlandse overheid. De verwachting is dat dit alleen maar meer zal zijn. Op dit moment zijn de maatregelen vooral stimuleren bedoelt; maar naar verwachting zullen de regels steeds wingender worden. Goede afspraken en wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid zijn van essentieel belang om bedrijven in een ‘gelijk speelveld’ te stimuleren duurzamer te gaan ondernemen. We zien hierin op dit moment grote verschillen en discussies internationaal. Wereldwijd of ook binnen Europa. Uiteindelijk zullen er ingrijpende veranderingen en politieke maatregelen nodig zijn om het tij van de dreigende klimaatverandering of klimaatcrisis te kunnen keren. Maar de noodzaak of bereidheid hiervoor lijkt nog niet overal hetzelfde ervaren te worden. Op dit soort politieke krachtenvelden hebben wij als bedrijf geen directe invloed of grip. Maar wij zullen binnen ons gebied van invloed en in onze bedrijfsvoering proberen een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan een betere wereld; voor een betere toekomst voor ons allemaal.

 

Bart Veldhuizen,

 

Algemeen Directeur

DUURZAAMHEIDSBELEID

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de wereld. Wij staan als bedrijf voor goed rentmeesterschap voor de omgeving waarin wij invloed hebben. We willen daarom een positieve bijdrage leveren aan deze omgeving op verschillende fronten. Dit noemen we in de breedste zin van het woord ‘duurzaamheid’. In dit document gaan we in op verschillende zaken die we gedaan hebben of die we gaan doen.

 

We willen als bedrijf dat bevestigingsmaterialen ontwikkelt en levert ‘van waarde zijn’:
voor mensen, in bouwwerken én voor de wereld.

 

De consument is zich steeds bewuster van zijn of haar bijdrage aan het verbeteren van de wereld. En gevoed door het bewustzijn van consument dringt het, ook mede dankzij wet- en regelgeving, zachtjes aan ook door bij ‘het bedrijfsleven’ dat we niet meer om duurzaamheid en MVO heen kunnen. Gelukkig zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de verantwoordelijkheid die je als bedrijf kunt (en zou moeten) nemen om op een positieve manier bij te dragen aan een beter milieu; want die begint nog altijd bij jezelf.

 

Bij Hoenderdaal bouwen we graag mee aan een betere wereld:
van vandaag, morgen én later.

 

METEN = VERBETEREN

In de afgelopen jaren hebben we bij Hoenderdaal op basis van ons nuchtere boerenverstand en in het kader van ‘goed werkgeverschap’ al verschillende duurzame keuzes gemaakt. In onze dagelijkse bedrijfsvoering van de afgelopen jaren zijn er daarmee op duurzaamheidsvlak verschillende stappen in de goede richting gezet. Maar om onze verbeteringen in de toekomst goed in kaart te kunnen brengen gaan we deze meten en hiervoor gaan we een helder beleidsplan maken op gebied van duurzaamheid en MVO.
 
We willen hiermee in de toekomst onze prestaties op dit vlak beter kunnen aantonen, zodat we hiermee ook aan onze klanten, leveranciers, collega’s en gebruikers van onze producten goed uit kunnen leggen waar we op dit gebied mee bezig zijn. Hiervoor moeten we onze duurzaamheidsprestaties gaan meten. Want we geloven bij Hoenderdaal in ‘meten is verbeteren’; wanneer je gaat meten hoe je iets doet, ga je de prestatie automatisch verbeteren.
Voor de verduurzaming van ons bedrijf hebben we 6 verschillende duurzaamheidsaspecten waarop we willen verbeteren:
1. Huisvesting
2. Mobiliteit
3. Producten
4. Afvalstromen
5. Inzetbaarheid
6. Maatschappelijke waarde
We zullen hiervan eind 2023 ons eerste duurzaamheidsverslag presenteren.