scanner icon
custom icon
Voor 10:00 uur besteld vandaag verstuurd
custom icon
Meer dan 15.000 producten uit voorraad leverbaar
custom icon
Partner in bevestigingstechniek

DUURZAAMHEID BIJ HOENDERDAAL

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de wereld. En ook bij Hoenderdaal hebben we hier mee te maken en zijn de we laatste jaren bezig om het thema duurzaamheid een actief onderdeel te laten zijn in ons beleid. Wij staan als bedrijf voor ‘goed rentmeesterschap’ van de omgeving waar wij invloed op hebben. In dit beleidsdocument over het thema duurzaamheid bij Hoenderdaal Fasteners kun je lezen wat wij er op dit moment aan doen en aan willen gaan doen, om onze negatieve impact op het milieu te verbeteren en op een positieve manier bij te dragen aan onze omgeving.

 

We willen een positieve bijdrage leveren aan deze omgeving
en daarmee onderdeel zijn van ‘de oplossing’ in plaats van ‘het probleem’.

 

We onderscheiden drie verschillende duurzaamheidsgebieden voor ons bedrijf volgens het ESG-framework: milieu (environmental), sociaal (social) en bedrijfsvoering (gouvernance). In onder duurzaamheidsverslag zullen we ingaan op zaken die we als bedrijf al gedaan hebben, die we gaan doen of welke doel we op deze gebieden hebben gesteld..

 

We willen als bedrijf dat bevestigingsmaterialen ontwikkelt en levert
‘van waarde zijn’: voor mensen, in bouwwerken én voor de wereld.

 

De mensen en maatschappij (in Nederland) is zich steeds meer bewust van hun bijdrage aan het welzijn van de wereld om ons heen. We horen en merken steeds meer van de impact van ons mensen op het milieu. Ook het bedrijfsleven kan niet meer om thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heen. En nieuwe wetgeving zoals de verplichte duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD voor grote bedrijven dragen bij aan deze bewustwording. We ontkomen er niet aan dat we allemaal een steentje bij moeten dragen aan een beter milieu; want die begint nog altijd bij jezelf; ook voor bedrijven.

 

Bij Hoenderdaal bouwen we graag mee aan een betere wereld:
​van vandaag, morgen én later.

 

DUURZAAMHEIDSPLAN

METEN = VERBETEREN

In de afgelopen jaren hebben we bij Hoenderdaal op basis van ons 'nuchtere boerenverstand' en in het kader van ‘goed werkgeverschap’ al veel duurzame keuzes gemaakt. In onze dagelijkse bedrijfsvoering zijn daarmee de afgelopen jaren op duurzaamheidsvlak al verschillende stappen in de goede richting gezet. Maar om onze verbeteringen in de toekomst beter in kaart te kunnen brengen gaan we deze meten. Hiervoor gaan we een helder beleidsplan maken op gebied van duurzaamheid en MVO.

We willen hiermee in de toekomst onze prestaties op dit vlak beter kunnen aantonen, zodat we hiermee ook aan onze klanten, leveranciers, collega’s en gebruikers van onze producten goed uit kunnen leggen waar we op dit gebied mee bezig zijn. Hiervoor moeten we onze duurzaamheidsprestaties gaan meten. Want we geloven bij Hoenderdaal in ‘meten is verbeteren’; wanneer je gaat meten hoe je iets doet, ga je de prestatie automatisch verbeteren.

Voor de verduurzaming van ons bedrijf hebben we 6 verschillende duurzaamheidsaspecten waarop we willen verbeteren:

1. Huisvesting
2. Mobiliteit
3. Producten
4. Afvalstromen
5. Inzetbaarheid
6. Maatschappelijke waarde

We zullen hiervan begin 2024 ons eerste duurzaamheidsverslag over 2023 presenteren.

INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN VAN DUURZAME SCHROEVEN

Sinds de vorige eeuw hanteren we in de Westerse Wereld een economisch systeem dat gericht is op continue voortdurende groei. Onze welvaart hangt daar inmiddels vanaf. Om dit systeem in stand te houden, moeten producten in steeds grotere hoeveelheden geconsumeerd worden. Wij hebben op deze manier met z’n allen van onze producten eigenlijk een ‘probleem’ gemaakt. Want waar blijven al deze spullen? De technische levensduur van producten wordt steeds vaker kunstmatig verkort, door zogenaamde innovatie ‘verouderen’ ze in hoog tempo, en door steeds wisselende modetrends wordt er elk seizoen iets nieuws aangeschaft. Dit systeem kunnen we niet repareren met kleine verbeteringen, maar we zullen onze economie hiervoor fundamenteel anders moeten organiseren. Wij zijn wij als bedrijf niet in staat om een economie fundamenteel anders in te richten. Maar een beter milieu begint wel bij jezelf! Daarom is ons beleid bij Hoenderdaal Fasteners erop gericht om bij te dragen aan de oplossing en niet aan het probleem. Stap voor stap, met nuchter verstand en met een praktische ondernemersaanpak.

 

 

Bezit maakt schuld

Om tot duurzaam gebruik van producten te komen zal iedereen in de keten - consumenten, producenten, groothandelaren, importeurs en ook overheden -  moeten realiseren dat ‘het eigendom’ verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We krijgen als ‘gebruikers’ steeds meer zaken of producten in ons bezit waarvoor wij op lange termijn geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Als een kledingstuk, een telefoon, een auto of zelfs ons huis niet meer aan onze wensen of eisen voldoet gooien we het weg of schuiven we het ‘probleem’ door aan een volgende bezitter. We nemen op deze manier geen verantwoordelijkheid over het product van begin tot einde. Wij kunnen in het huidige systeem als gebruiker alleen geen zorg dragen voor het hergebruik van alle grondstoffen en materialen die in een product verwerkt zitten. We kunnen vaak niet eens weten om welke grondstoffen en materialen het gaat, of wat daar de kenmerken van zijn. Intussen zitten we met een steeds groter wordt probleem:

 

 • we delven grondstoffen
  • maken daar goederen van
   • die goederen worden gebruikt of verbruikt
    • vervolgens weggegooid: afval
     • einde verhaal -> probleem


Onderdeel zijn van de oplossing

De gehele keten draagt bij aan bovenstaand systeem: ontwerpers, bouwers, producenten, investeerders en consumenten. Dat betekent ook dat de consequentie van consumptie binnen dit systeem vrijwel altijd hetzelfde is: het leidt tot afval.

Wij streven ernaar om, in de rol van ontwerper en producent in de keten van bevestigingsmaterialen, duurzame oplossingen te bedenken in dit steeds groter wordende probleem. Wij spelen met onze bevestigingsmiddelen een rol in tal van andere producten en ketens. Een schroefje is misschien maar een klein product, maar in een bouwwerk een onderdeel van essentieel belang. We zijn op deze manier onderdeel van een probleem… of van een oplossing! Wij geloven dat onze producten positief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst en wij willen graag onderdeel zijn van deze oplossing!

 

Think global, act local

Wij zijn als ontwikkelaar, importeur en groothandel een deel van de totale keten in een economisch systeem. Maar in dez rol zijn we wel een belangrijke regisseur van de hele keten. Wij hebben als bedrijf in het huidige economische systeem ook behoefte aan groei. Als bedrijf proberen we een goed rendement op ons geïnvesteerde kapitaal te realiseren, om daarmee de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen en te blijven verbeteren, in een steeds sneller veranderende wereld.

We proberen als bevestigingsmaterialen-toeleverancier het mes hierin aan twee kanten te snijden; duurzaam & rendabel. Want duurzaam moet niet ophouden bij de eerste vier letters, maar onze handelsproducten moeten wél concurrentieel blijven voor onze klanten.
 

Een betere toekomst

De afgelopen jaren is al veel nieuwe wet- en regelgeving bijgekomen om duurzaamheid te stimuleren vanuit de Nederlandse overheid. De verwachting is dat dit alleen maar meer zal zijn. Op dit moment zijn de maatregelen vooral bedoelt om duurzaam gedrag te stimuleren; maar de regels zullen steeds dwingender worden. Goede wet- en regelgeving over duurzaamheid zijn van essentieel belang om bedrijven in een ‘gelijk speelveld’ te verduurzamen. Er zijn hierin op dit moment nog grote verschillen internationaal gebied, wereldwijd maar ook binnen Europa. Er zullen waarschijnlijk ingrijpende veranderingen en politieke maatregelen nodig zijn om het tij van een dreigende klimaatverandering of klimaatcrisis te kunnen keren. Maar de noodzaak of bereidheid hiervoor lijkt nog niet overal hetzelfde. Op dit soort politieke krachtenvelden hebben wij als bedrijf geen directe invloed, maar wij zullen binnen onze invloedsfeer, en daarmee in onze bedrijfsvoering, zo goed mogelijk proberen bij te dragen aan een betere wereld; voor een betere toekomst voor ons allemaal.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bart Veldhuizen
(Algemeen Directeur)