Voor 10:00 uur besteld morgen in huis
Meer dan 10.000 producten uit voorraad leverbaar
Uw partner in bevestigingstechniek

INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN VAN DUURZAME SCHROEVEN

Sinds de vorige eeuw hanteren we in onze Westerse Wereld een economisch systeem dat gericht is op continue voortdurende groei. Onze welvaart hangt daar inmiddels vanaf. Om dit systeem in stand te houden moeten producten in steeds grotere hoeveelheden geconsumeerd worden. Wij hebben op deze manier met z’n allen van onze producten een ‘probleem’ gemaakt. Want waar blijven al deze spullen?
 

Een beter milieu begint bij jezelf
De technische levensduur van producten wordt steeds vaker kunstmatig verkort, door zogenaamde innovatie ‘verouderen’ ze in hoog tempo, en door steeds wisselende modetrends wordt er elk seizoen iets nieuws aangeschaft. Dit systeem kunnen we niet repareren met kleine verbeteringen, maar we zullen onze economie hiervoor fundamenteel anders moeten organiseren. Wij zijn wij als MKB-bedrijf in Nederland niet in staat om een economie fundamenteel anders in te richten. Maar een beter milieu begint bij jezelf! Daarom is ons beleid bij Hoenderdaal erop gericht om bij te dragen aan de oplossing en niet aan het probleem. Stap voor stap, met nuchter verstand en met een praktische ondernemersaanpak.

 

Bezit maakt schuld
Om tot duurzaam gebruik van producten te komen zal iedereen in de keten (consumenten, producenten, groothandelaren, importeurs en ook overheden) moeten realiseren dat ‘het eigendom’ verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We krijgen als ‘gebruikers’ steeds meer zaken of producten in ons bezit waarvoor wij op lange termijn geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Als een kledingstuk, een telefoon, een auto of zelfs ons huis niet meer aan onze wensen of eisen voldoet gooien we het weg of schuiven we het ‘probleem’ door aan een volgende bezitter. We nemen op deze manier geen verantwoordelijkheid over het product van begin tot einde. Wij kunnen in het huidige systeem als gebruiker alleen geen zorg dragen voor het hergebruik van alle grondstoffen en materialen die in een product verwerkt zitten. We kunnen vaak niet eens weten om welke grondstoffen en materialen het gaat, of wat daar de kenmerken van zijn. Intussen zitten we met een steeds groter wordt probleem:

 

 • we delven grondstoffen
  • maken daar goederen van
   • die goederen worden gebruikt of verbruikt
    • vervolgens weggegooid: afval
     • einde verhaal -> probleem

 

Onderdeel van de oplossing
De gehele keten draagt bij aan bovenstaand systeem: ontwerpers, bouwers, producenten, investeerders en consumenten. Dat betekent ook dat de consequentie van consumptie binnen dit systeem vrijwel altijd hetzelfde is: het leidt tot afval.
Wij streven ernaar om, in de rol van ontwerper en producent in de keten van bevestigingsmaterialen, duurzame oplossingen te bedenken in dit steeds groter wordende probleem. Wij spelen met onze bevestigingsmiddelen een rol in tal van andere producten en ketens. Een schroefje is misschien maar een klein product, maar in een bouwwerk een onderdeel van essentieel belang. We zijn op deze manier onderdeel van een probleem… of van een oplossing! Wij geloven dat onze producten positief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst en wij willen graag onderdeel zijn van deze oplossing!
 

Think global, act local
Wij zijn als ontwikkelaar, importeur en groothandel een deel van de totale keten of in een economisch systeem. Wij hebben, zoals alle commerciële bedrijven in ons huidige economisch systeem, ook behoefte aan groei. We proberen tot een goed rendement van ons kapitaal te komen om daarmee de continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen in een steeds sneller veranderende wereld.
Om duurzaam te ondernemen als bevestigingsmaterialentoeleverancier proberen we het mes aan twee kanten te snijden; duurzaam & rendabel. Wij geloven dat duurzaam niet ophoudt bij de eerste vier letters, maar onze homogene handelsproducten moeten wel concurrentieel blijven voor onze klanten.
De afgelopen jaren zijn er steeds meer duurzaamheidseisen en regels gekomen vanuit de Nederlandse overheid. Dit is goed om in een ‘gelijk speelveld’ bedrijven te stimuleren (of zelfs af te dwingen) om duurzamer te gaan ondernemen. We zien hierin echter wel grote verschillen in het internationale speelveld wereldwijd; of zelfs binnen Europa. Uiteindelijk zullen er wellicht ingrijpende veranderingen en politieke maatregelen nodig zijn om het tij van de dreigende klimaatverandering te kunnen keren. Misschien kunnen we hiermee een klimaatcrisis nog afwenden. Op dit soort grote politieke beslissingen hebben wij zelf geen directe invloed of grip, maar we zullen met nuchter verstand een actieve bijdrage leveren om continue te verbeteren en steeds duurzamere keuzes te maken in onze bedrijfsvoering; voor een betere toekomst voor ons allemaal.

 

Meten is verbeteren
Naast keuzes gebaseerd op ons nuchtere verstand werken we sinds 2022 bij Hoenderdaal ook planmatig aan verduurzaming. Voor deze verdere verduurzaming van ons bedrijf hebben we 6 verschillende duurzaamheidsaspecten benoemd:

 1. Huisvesting
 2. Mobiliteit
 3. Producten
 4. Afvalstromen
 5. Inzetbaarheid
 6. Maatschappelijke waarde

Er in onze bedrijfsvoering de afgelopen jaren op duurzaamheidsvlak al een aantal stappen in de goede richting gezet, maar de komende jaren willen we onze stappen op gebied van duurzaamheid beter in kaart gaan brengen om hiermee de verbeteringen ook aan te kunnen tonen en te meten. Want meten is verbeteren zo hebben we de ervaring. We doen dit aan de hand van deze zes duurzaamheidsaspecten waar afzonderlijk van elkaar een plan op gemaakt wordt en KPI’s aan gekoppeld worden. Dit plan zal in de tweede helft van 2022 verder uitgewerkt worden.


Wat hebben we al gedaan?
De duurzaamheidsverbeteringen die de we afgelopen jaren al hebben kunnen doorvoeren wil ik ook nog even toelichten. In 2019 hebben we al onze afvalstromen onder de loep genomen en deze geminimaliseerd en zo duurzaam mogelijk ingericht. We scheiden hierbij ons plastic, papier, hout en staal en zodat deze afvalstoffen gerecycled kunnen worden. Bij het staal scheiden we zelfs het staal van het RVS zodat we deze twee materiaalsoorten afzonderlijk kunnen afvoeren voor recycling.
Verder zijn we onze afvalstromen zo goed gaan reduceren. Zo helpt de digitalisering van onze bedrijfsprocessen enorm ons bij papiervrij werken en ogenschijnlijk simpele zaken zoals koffiemokken gebruiken in plaats van wegwerpbekertjes en houten roerstaafjes in plaats van plastic helpt bij het reduceren van afval.
In 2020 hebben we de eerste stap gezet met de vermindering van ons energieverbruik; we hebben al onze lichtbronnen vervangen voor duurzame LED-verlichting; zowel in onze logistiek, buiten als in alle kantoren. Letterlijk gezien zijn dit wellicht kleine dingen, maar stapje voor stapje werken we hiermee aan een betere toekomst. Op gebied van energiebesparing gaan we in 2022 vervolgstappen zetten om alle verwarmingsbuizen van de centrale verwarming naar de blowers te isoleren en daarmee een hoger rendement aan warmte op de juiste plaats te krijgen. Op gebied van energie opwekken zullen we in 2023 en plan maken voor het leggen van zonnepanelen op ons dak om hiermee in ieder geval in ons eigen stroomverbruik zelfvoorzienend te zijn en wellicht is er nog wel meer mogelijk.
Op gebied van ons wagenpark zijn we deze ook aan het verduurzamen. De eerste hybride-auto is in 2019 geleased en alle andere auto’s zijn ons eigendom. Op dit moment is er nog maar 3 dieselauto’s in ons wagenpark. In 2022 is de eerste volledig elektrisch aandreven auto aangeschaft en zullen er nog twee bijkomen. Vanaf 2025 zal ons wagenpark volledig verduurzaamd zijn.

 

Kwaliteit als duurzaamheid
Wij zoeken ‘duurzaamheid’ niet alleen in ons bedrijfsvoering waarin wij onderdeel zijn van een groter geheel of keten. Wij nemen in de rol van ontwikkelaar, en daarmee als verantwoordelijkheid van een producent, ‘duurzaamheid’ mee bij het ontwikkelen van onze bevestigingsmaterialen. Met name bij de ontwikkeling van onze schroeven zijn wij constant op zoek zijn naar nóg betere duurzame oplossingen. Dit duurzaamheidsaspect zit hem in de kwaliteit van onze producten.
Veel van onze bevestigingsmaterialen zijn gemaakt van staal, dit is een minerale grondstof die matig schaars is. Er is nu nog ruim voldoende ijzererts aanwezig in de wereld voor nog decennia lang staalproductie. Een voordeel van staal is dat deze grondstof recyclebaar is waardoor hergebruik hiervan in theorie mogelijk is. Staal is daarnaast erg sterk en kent een lange economische levensduur; mits voorzien van een corrosiebestendige oppervlaktebehandeling zoals onze organische AR-coating. Metalen kunnen in hun levensduur duurzamer gemaakt worden door de metaallegering te mengen met corrosiebestendige metalen zoals Nickel en Chroom; dan spreken we over roestvaststaal (RVS). Nadeel van RVS is dat deze corrosiebestendige metalen zoals Nickel schaars zijn. Een voordeel van RVS is dat dit materiaal vrij goed en zonder verlies van kwaliteit te recyclen is. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de praktijk met onze RVS draadeinden die volledig geproduceerd worden uit gerecycled RVS.

 

Duurzaam gebruik in de praktijk
De grootste duurzaamheidsfactor van schroeven zit in het ontwerp van de schroef zelf. Zodat de schroef zelf tot een duurzame, veilige, lange termijn oplossing lijdt bij het maken van een bouwwerk. Hier maken wij met onze Dynaplus® schroeven echt het verschil met andere schroevenmerken. De schroeven die wij ontwikkelen in Dynaplus® zijn allemaal en altijd geschikt voor duurzaam gebruik in de praktijk.
Dit betekend dat er bij het maken van bevestigingen met onze kwaliteitsschroeven minder schroeven per constructie nodig zijn voor het maken van een stevige verbinding. Onze schroeven zijn snel in gebruik en hebben een zeer lage indraaiweerstand tijdens het inschroeven, waardoor tijdens de verwerking minder energie (accu) nodig is. En onze buitenschroeven zijn voorzien van hoogwaardige organische oppervlaktebehandelingen die ze beschermen tegen corrosie voor een langere levensduur. Deze gehard stalen gecoate buitenschroeven, die met een organische coating die de levensduur vergroten, een beter en duurzamer alternatief op veelgebruikte RVS schroeven.

 

Slimme & duurzame verpakkingen
Naast de producten zelf hebben we natuurlijk ook te maken met de verpakkingen van onze producten. Het grootste gedeelte van onze producten zit verpakt in onze eigen ontwikkelde doosjes. Deze eigen dozenlijn is slim en modulair opgebouwd qua maatvoering, zodat we bij de verscheping in containers, plaatsing op pallets en de ruimte in ons magazijn en het winkelschap maximaal benutten om hiermee zo min mogelijk ‘lucht’ te verschepen.

Daarnaast proberen we naar het verpakkingsmateriaal zelf zoveel mogelijk te hergebruiken of materiaal te reduceren. Steeds meer producten zitten verpakt in karton in plaats van kunststof. Soms heeft om praktische redenen plastic nog steeds de voorkeur bij onze klanten of de eindgebruikers. We gebruiken inmiddels ook gerecycled kunststof voor onze emmer-verpakkingen. In sommige assortimenten is een kunststof zichtvenster in een kartonnen doos wenselijk, maar we kijken naar mogelijkheden in duurzame alternatieven om hiermee plastic zichtvensters uit onze dozenlijnen te kunnen halen. Uiteindelijk zijn we met onze homogene concurrentiele producten voor een deel laten leiden afhankelijk van de vraag of eisen uit de markt. Sommige van bovenstaande duurzame aanpassingen hebben op dit moment nog een prijsconsequentie. Zolang het merendeel van onze klanten deze meerprijs nog niet wil betalen kunnen we dit soort oplossingen niet zomaar doorvoeren, maar we zullen proberen vanuit onze positie in de keten hier een voorstrekkersrol op duurzaamheidsvlak in te nemen.
 

Bomen ter compensatie in de keten
Wij produceren onze producten niet Nederland, het grootste gedeelte van alle bevestigingsmaterialen wereldwijd wordt in het Verre Oosten gemaakt. Bij het delven en produceren van de grondstoffen of ruwe materialen die gebruikt worden in bevestigingsmateriaal komt helaas veel CO2-uitstoot vrij. In dat opzicht hebben onze metalen producten een vrij grote negatieve footprint. Om dit met een gedeelte hiervan in eigen land te compenseren zijn we in 2022 gestart met het aanplanten van bomen in het Prattenburgse Bos bij ons in Veenendaal. In samenwerking met Stichting StukjeNatuur gaan we hier de aankomende 5 jaar ongeveer 1550 nieuwe bomen per jaar aanplanten. Deze bomen bestaan hoofdzakelijk uit klimaatrobuuste boomsoorten zoals Esdoorn, Kastanje en Douglas. De verwachting is dat met deze aanplant over een periode van 50 jaar gemiddeld per boom 100 kg CO2 opgeslagen. Dit betekent dat in die periode naar verwachting in totaal 775.000 kg CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen en wordt opgeslagen in het hout van deze 7.750 nieuwe bomen. Uiteindelijk hopen we, als deze bomen na 50 jaar volgroeid zijn, deze weer duurzaam in te kunnen zetten voor de bouw van huizen, waarin uiteraard onze schroeven weer van pas zullen komen.

 

Gezond en veilig aan het werk
Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen eigenlijk de normaalste zaak van de wereld en we hebben dat altijd al als vanzelfsprekend gedaan. Dit komt omdat we een familiebedrijf zijn waarbij we altijd zo goed mogelijk met onze directe omgeving om willen gaan. We hebben hierin een praktische aanpak maar we doen uiteindelijk denk ik meer aan MVO dan dat we het erover hebben.

Als het gaat om onze mensen hebben we bij Hoenderdaal een heel sociaal beleid, we gaan met respect met elkaar om en werken met plezier bij Hoenderdaal. We bieden ruimte voor ontwikkeling voor onze collega’s en we organiseren vaak leuke activiteiten. Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s waar we als bedrijf een actief beleid voeren met HR. Zo zijn we bijvoorbeeld in 2021 met een twintigtal collega’s gestart met het vitaliteitsprogramma van onze verzekeraar a.s.r. Vitality en is daarnaast onze jaarlijkse RI&E op gebied van arbeidsveiligheid altijd tiptop in orde.

 

Sociaal ondernemen
Op gebied van sociaal ondernemen werken we in ons logistieke team we al jarenlang met verschillende collega’s met een bepaalde ‘achterstand op de arbeidsmarkt’. Sommige van deze collega’s zijn hiervandaan doorgegroeid naar vaste functie in ons team. We hebben in 2019 samen een eigen interne sociale werkplaats ingericht in samenwerking met verschillende medewerkers van de Veenendaalse sociale werkplaats IW4. Iedere werkdag zijn hier 4 tot 6 mensen bezig met inpak- en ompakwerkzaamheden. Maar ook buiten de deur bieden we met ons inpakwerk aan veel mensen werkgelegenheid bij verschillende sociale werkplaatsen.
We zoeken hierin wederom naar win-win-situaties; wij kunnen tegen relatief lage kosten onze producten laten inpakken en houden onze voorraden flexibel en het werk bied andersom dagelijks werkgelegenheid aan zo’n 200-300 mensen met een beperking of een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Het aan het werk houden van deze mensen is geen doel op zich maar wel een mooi middel. Het doel is dat we ons inpakwerk op een commercieel verantwoorde manier kunnen laten doen en dat we maatwerk en flexibiliteit aan onze klanten kunnen bieden. Daarin proberen we goede keuzes te maken voor mens en milieu. We werken inmiddels al tientallen jaren samen met verschillende sociale werkplaatsen door heel Nederland en dit vinden we een hele mooie manier van een sociaal ondernemen.

 

Bart Veldhuizen

Algemeen Directeur